Publikationer

Sökresultat för "Department for Policy" (10 träffar)

Visar 1-10 av 10 träffar
Antal träffar per sida:
Relevans / Datum
 • 2005-12-12 Publikation

  The role of the Department for Policy and Methodology

  This brochure is designed to give insight into how the Department for Policy and Methodology (POM) can support Sida-staff in the field.

 • 2006-10-05 Publikation

  Increased Aid Effectiveness - Sida Action Plan 2006-2008

  This Action Plan describes Sida's activities and processes to facilitate the implementation of the Paris Declaration regarding increased aid effectiveness. The Plan includes six components: 1. Monitoring implementation of the declaration 2. Development of methods and procedures 3. Learning and competence development 4. Communication 5. Quality assurance 6. Monitoring of the action plan

  Department for Policy , Methodology

 • 2006-01-12 Publikation

  Questions and Answers on Programme Based Approaches

  This paper brings together frequently asked questions about Programme Based Approaches and related modalities of funding. It places the question within the broader framework of the Paris Declaration for Aid Effectiveness.Attached is a background document on Delegated Cooperation.The paper makes reference to guidelines that provide the framework for Sida's participation in and support to Programme Based ...

  Ingemar Gustafsson ,

 • 2003-04-16 Publikation

  Råd och anvisningar för LFA-tillämpning i projectcykeln

  Sida har beslutat att använda och att verka för att mottagaren skall använda metoden Logical Framework Approach (LFA) som ett hjälpmedel för att förbättra projektplanering och projektgranskning i biståndssamarbetet. En systematisk tillämpning av metoden, med omdöme och sunt förnuft, kommer att bidra till att höja kvalitet, effektivitet och bärkraft i biståndet. Syftet med dessa råd och anvisningar ...

  Department for Policy , Legal Services

 • 2005-02-11 Publikation

  Programme Support and Public Financial Management

  Rapporten utvecklar förslag avseende Sida's förhållningssätt till bedömning av de offentliga finansiella styrsystemens kvalitet, liksom metoder för analys och diagnostiska instrument samt det internationella samarbetet kring dessa frågor. Förslag lämnas om att Sida bör öka sina insatseer för kapacitets- och systemutveckling i finansiell styrning i de länder som mottar budgetstöd och/eller där sektorprogramstöd ...

  Department for Policy , methodology

 • 2005-12-12 Publikation

  Poverty Reduction Strategies

  Position Paper

  This document presents general principles on how Sida should relate to national Poverty Reduction Strategies (PRSs) in partner countries. It discusses criteria for assessing PRSs. These are related to the poverty analysis, the PRS process, the consistency of the strategy, the capacity for implementing the strategy and the monitoring and results framework. It draws some conclusions how the result of ...

  Department for policy , methodology

 • 2003-04-16 Publikation

  Guidelines for the Application of LFA in Project Cycle Management

  Sida har beslutat att använda och att verka för att mottagaren skall använda metoden Logical Framework Approach (LFA) som ett hjälpmedel för att förbättra projektplanering och projektgranskning i biståndssamarbetet. En systematisk tillämpning av metoden, med omdöme och sunt förnuft, kommer att bidra till att höja kvalitet, effektivitet och bärkraft i biståndet. Syftet med dessa råd och anvisningar ...

  Department for Policy , Legal Services

 • 2003-04-16 Publikation

  Guidelines for the Application of LFA in Project Cycle Management

  Sida har beslutat att använda och att verka för att mottagaren skall använda metoden Logical Framework Approach (LFA) som ett hjälpmedel för att förbättra projektplanering och projektgranskning i biståndssamarbetet. En systematisk tillämpning av metoden, med omdöme och sunt förnuft, kommer att bidra till att höja kvalitet, effektivitet och bärkraft i biståndet. Syftet med dessa råd och anvisningar ...

  Department for Policy , Legal Services

 • 2006-06-02 Publikation

  Challenges for Pro-Poor Growth in Uganda

  This country economic report explores the challenges for achieving sustainable pro-poor growth and poverty reduction in Uganda, against the backdrop of an increasing disillusion with Uganda's performance in these regards in recent years. It is found that past successes and an excessive belief that macroeconomic stabilisation and investment in human development more or less automatically would translate ...

  Susanna Lundström , Per Ronnås

 • 2006-03-06 Publikation

  Employment and Growth in Cambodia - An Integrated Economic Analysis

  This country economic report the explores the opportunities and binding constraints for enhancing employment and labour productivity in Cambodia against the backdrop of the country's rapidly growing human resource base. Starting from the assumption that improved employment and income opportunities for the poor provide the main avenue for reducing material poverty, the study applies an integrated approach ...

  Susanna Lundström , Per Ronnås