Publikationer

Datum

 • 1970 2018

Serier

Sökresultat för "Avdelningen för Afrika" (9 träffar)

Visar 1-9 av 9 träffar
Antal träffar per sida:
Relevans / Datum
 • 2003-04-25 Publikation

  Zimbabwe fortsatt förhållningssätt januari 2001 - juni 2002

  Regeringsbeslut från 2001-01-25 som anger det fortsatta utvecklingssamarbetet med Zimbabwe.

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-10-21 Publikation

  Resultatanalys Sydafrika Budgetåren 1995/96-1997

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och reultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsarbetare har gjort. Syftet med en resultatanalys är dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-07-30 Publikation

  Resultatanalys Kenya Budgetåren 1995-1998

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-09-17 Publikation

  Landanalys Uganda Oktober 2000

  En analys av landet och dess utveckling utgör det viktigaste underlaget för en landstrategi. Följande deposition är vanlig: basdata, sammanfattning, historik, politik, fattigdom, ekonomisk utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och hållbar utveckling, förvaltning samt det utländska biståndet.

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-10-21 Publikation

  Resultatanalys Uganda 1995/96-1999

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och reultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsarbetare har gjort. Syftet med en resultatanalys är dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-07-30 Publikation

  Resultatanalys Stora Sjöregionen

  Resultatanalysen ska redovisa erfarenheter och resultat av det svenska utvecklingssamarbetet i ett land och innehåller slutsatser om vilken typ av samarbete som är effektivt, vilka kanaler som fungerar bäst, hur svagheterna ser ut och vilka erfarenheter andra biståndsgivare har gjort. Syftet med en resultatanalys är att dessa slutsatser ska bilda en grund för beslut inför nästa strategiperiod, så att ...

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-05-06 Publikation

  Positionspapper för det regionala samarbetet med Västafrika 2000-2001

  Som en följd av regeringsbeslut 27 maj 1999 om riktlinjer för ökad satsning på Västafrika har Sida utarbetat ett positionspapper som skall vara vägledande för samarbetet med Västafrika. Positionspappret bygger på bidrag från ämnesavdelningarna och synpunkter har hämtats från UD och ambassaderna i regionen.

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-10-21 Publikation

  Förslag om utvecklingssamarbete med Mali 2001-2002

  Sida har i beslut 1999-12-16 fått i uppdrag av regeringen att inkomma med förslag om utvidgat utvecklingssamarbete med Mali i enlighet med regeringens beslut den 27 maj 1999 om riktlinjer för ökad satsning på Västafrika. Sida har utarbetat ett positionspapper för det regionala utveclingssamarbtet med Västafrika under 2000-2001 som ger en generell vägledning om vilka insatser som Sida prioriterar regionalt ...

  Avdelningen för Afrika

 • 2003-10-21 Publikation

  Förslag om utvecklingssamarbete med Mali 2001-2002

  Sida har i beslut 1999-12-16 fått i uppdrag av regeringen att inkomma med förslag om utvidgat utvecklingssamarbete med Mali i enlighet med regeringens beslut den 27 maj 1999 om riktlinjer för ökad satsning på Västafrika. Sida har utarbetat ett positionspapper för det regionala utveclingssamarbtet med Västafrika under 2000-2001 som ger en generell vägledning om vilka insatser som Sida prioriterar regionalt ...

  Avdelningen för Afrika