Publikationer

Visar 81-90 av 3357 träffar
Antal träffar per sida:
Relevans / Datum
 • 2017-04-26 Publikation

  Evaluation of the Regional Statistics Cooperation on the Western Balkans 2013 – 2016

  The evaluation found that: Activities carried out were by and large relevant and has been moderately effective. The effects of the interventions have been positive, especially considering the Summer School, statistical methodology, gender and social statistics and the prospects for sustainability of results are good for the majority of the components. However, the sustainability of project results ...

  Leif Danielsson , Sabina Ymeri , Pier Giorgio Ardeni

 • 2017-04-20 Publikation

  Året som gick – Sidas verksamhet 2016

  En kortfattad berättelse om Sidas uppdrag som Sveriges biståndsmyndighet och hur vi har förvaltat de skattemedel som ställts till vårt förfogande under 2016. Med personliga berättelser och genom att sätta dem i ett sammanhang vill vi ge en bild över hur biståndet ger resultat för människor som lever i fattigdom och förtryck. Den här skriften kompletterar den formella Årsredovisningen och fokuserar ...

 • 2017-04-12 Publikation

  Evaluation of the OECD’s ‘Sector Competitiveness Strategy’ Project in Ukraine

  2017:10. The Swedish Embassy in Kyiv contracted NIRAS Indevelop to conduct an evaluation of Phase 3 of the Sida and EU-funded “Sector Competitiveness Strategy for Ukraine” project implemented by the OECD. Phase 3 took place during a particularly challenging time, with the 2013-14 Maidan revolution and the conflict with Russia in 2014-15 having both negative and positive effects on the project objectives. ...

  Andrea Spear , Vera Devine , Oleh Myroshnichenko

 • 2017-03-31 Publikation

  Sidas hantering av korruptionsmisstankar

  Utredningsgruppen hanterar inkomna korruptionsmisstankar enligt en process som beslutats av generaldirektören. Detta syftar till att säkerställa att hanteringen sker på ett enhetligt, rättssäkert och skyndsamt sätt. Rutinerna innebär att utredningsgruppen tar emot anmälningar och genomför utredningar, som syftar till att få fram tillräckligt underlag för att Sida ska kunna konstatera om ett avtalsbrott ...

 • 2017-03-31 Publikation

  Evaluation of Swedish government research cooperation with Eduardo Mondlane University, Mozambique 2011-2016

  This report presents the findings, conclusions and recommendations of an Evaluation of Swedish government research cooperation with Eduardo Mondlane University, Mozambique. The purpose of this evaluation is to analyse, assess, generate knowledge, and provide lessons from the Swedish government funded research cooperation with Mozambique, with a main focus on the period 2011-2016. The evaluation results ...

  Stein-Erik Kruse , Inge Tvedten , Matti Tedre , Carmeliza Soares da Costa Rosário

 • 2017-03-29 Publikation

  Dimensions of Poverty Sida’s Conceptual Framework

  Dimensions of Poverty defines and describes Sida’s approach to multidimensional poverty. Development and poverty reduction must be understood holistically as part of a complex interplay of different forces that combine to enable or prevent change. Dimensions of Poverty defines a shared understanding of poverty that reflects the current realities of poverty, as well as the goals of today’s international ...

 • 2017-03-28 Publikation

  Revue Indépendante à mi-parcours du Programme de Gouvernance Locale Démocratique (GLD) Phase III

  La revue à mi-parcours du programme de Gouvernance Locale Démocratique-GLD III- a été entreprise avec l’objectif d’améliorer la qualité et la performance de la programmation pour le temps de mise en oeuvre restant. Le programme a atteint des résultats significatifs notamment la diminution des conflits entre agriculteurs et éleveurs, l’installation progressive chez les bénéficiaires d’un esprit de redevabilité ...

  Johan Holmberg , Boukary Barry

 • 2017-03-06 Publikation

  Climate Smart Agriculture

  The 2030 Agenda calls for us to make our agriculture1 and food systems more efficient and sustainable, and to shift to more sustainable consumption and production approaches. Climate smart agriculture is a recent concept and approach launched by FAO in 2010 in response to the growing need for a clear and coherent strategy for managing agriculture and food systems under climate change to reach food ...

 • 2017-02-28 Publikation

  Évaluation à mi-parcours du Programme de Gestion Décentralisée des Forêts (GEDEFOR II) - Rapport final

  Ce rapport présente les résultats de l’évaluation à mi-parcours du Programme de Gestion Décentralisée des Forêts au Mali (GEDEFOR II) durant la période 2015-2016. Cette évaluation montre que c’est un programme très important d’investissement dans le secteur de la foresterie car sans équivalent dans la sous-région. Il est très pertinent en relation avec les priorités et les besoins urgents et énormes ...

  Jérôme Gouzou , Wenceslas Sanou , Norbert Dembélé

 • 2017-02-28 Publikation

  Sidas årsredovisning 2016

  I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.