Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror

2017

Publikationsdatum:
2018-08-14
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Fickfolder med kortfattad fakta om svenskt bistånd, Sida och resultat 2017.

PDF image

Nedladdning:
1.04 MB