Året som gick – Sidas verksamhet 2017

Publikationsdatum:
2018-06-04
Språk:
Svenska
Issued:
Juni 2018
Författare:
Sida
Beskrivning:
Världen är i ständig förändring. Vi på Sida ser bevis på detta varje dag. Med världen som arbetsfält strävar vi efter att göra skillnad. Vi vet att våra insatser bidrar till positiva förändringar för fattiga och utsatta människor världen över och ser framåt med tillförsikt. Här delar vi med oss av vad vi bidragit till 2017.

PDF image