Mid-term Review of the Sida supported Femmes Africa Solidarité (FAS) programme “Enhancing Civil Society in Human Security, Conflict Prevention and Peacekeeping” during the period 2010-2012

Publikationsdatum:
2013-03-14
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:6
Språk:
Engelska
Författarna:
Jérôme Gouzou , Justine Elakano , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten av utvärderingen av Femmes Africa Solidarité (FAS) för perioden finansierade 2010-2012 av den svenska internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Utvärderingen visar att programmet präglas av en blandning av imponerande resultat och strukturella brister som finns verkliga hinder för organisationen att nå sin fulla potential. Förmåga FAS att komma åt och mobilisera gräsrotsorganisationer samt inflytelserika personligheter på de högsta nivåerna av beslutsfattande, vare sig FN eller AU, anseende trovärdighet informationen i påverkansarbete, den organisationens förmåga att uppfylla sina åtaganden och att leverera vad som förväntas, gör FAS en pålitlig och trovärdig partner till nationella, regionala och internationella institutioner. Men belyser utvärderingen också det faktum att FAS kännetecknas av en strukturella programmatiska svaghet som har negativa konsekvenser för den övergripande organisationens arbete.

PDF image