Evaluation of Results of Sweden’s Development Cooperation Strategy - Albania Reference number: RE81 - Indevelop Framework Agreement for Sida Reviews, Evaluations and Advisory Services on Results Frameworks

Publikationsdatum:
2013-05-03
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:12
Språk:
Engelska
Författarna:
Ian Christoplos , Annika Nilsson , Jim Newkirk , Sabina Ymeri
Beskrivning:
I rapporten bedöms det svenska utvecklingssamarbetet med Albanien. Det har påvisas tillväxt i regeringen ägande av förändringsprocesser och förvaltning av fonder, och stött insatser genererar förbättringar organisatorisk kapacitet i statliga myndigheter. Kapaciteten hos det civila samhällets organisationer förbättras, särskilt inom opinionsbildning och lobbying. Strukturell aspekter av Country strategin och dess genomförande skapar utmaningar för landet laget, särskilt bredden och splittrade angivna prioriteringar. Strategisk inriktning kommer att informeras genom en kritisk analys av bakomliggande teorier om förändring. Den resultat matris av den nya strategin kommer att behöva ge en sammanhängande resultat logik.

PDF image