En vägledning till resultatstyrd projektplanering med hjälp av LFAmetoden (The Logical Framework Approach)

Mål- och resultatstyrning ( 2015 RBM) enligt LFA-metoden - 2015

Publikationsdatum:
2015-08-26
Språk:
Svenska
Författare:
Kari Örtengren
Beskrivning:
LFA RBM Projektplanering Programplanering Mål- och resultatstyrning Resultatstyrning Uppföljning av projektet

PDF image