Project Evaluation – Disability Rights Promotion International (DRPI) - Final Report

Publikationsdatum:
2015-06-23
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2015:24
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Sveriges biståndsmyndighet Sida arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbetet stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.

PDF image