Sidas partnerskap med USAID

Publikationsdatum:
2015-05-25
Språk:
Svenska
Beskrivning:
För att snabba på arbetet med att utrota den extrema fattigdomen i världen har Sida ett partnerskap med den amerikanska biståndsmyndigheten USAID. Parterna har beslutat att tillsammans stimulera innovativa och vetenskapligt testade lösningar samt att få fl er investerare ombord för att skala upp dessa.

PDF image

Nedladdning:
1,73 MB