Mid Term Review of the Framework Agreement for Sida Reviews, Evaluations and Advisory Services on Results Frameworks - Final Report

Publikationsdatum:
2014-04-02
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:13
Språk:
Engelska
Författarna:
Dorian LaGuardia , Sabine Becker-Thierry , Florence Bonoll
Beskrivning:
Det här är en halvtidsöversyn av Sidas ramavtal för utvärderings- och resultatuppföljningstjänster. Syftet med ramavtalet är att reducera kostnader för upphandling, ge en mer centraliserad översyn av de utvärderingar som genomförs samt att öka kvalitén på tjänsterna överlag. Halvtidsöversynen bygger sin analys på data från flera olika källor (dokument, intervjuer, enkäter och jämförande analys) för att fastställa resultat och lyfta fram trender. Evidens och analys från halvtidsöversynen har genererat i slutsatser och rekommendationer som föder in i arbetet med kommande ramavtal.

PDF image