Public Private Development Partnerships - Collaboration with the private sector

Examples

Publikationsdatum:
2013-05-24
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Kaffe är en stor källa till intäkter för omkring 25 miljoner bönder runt om i världen, med mer än 125 miljoner att vara beroende av grödan för deras levebröd. Genom Kaffe och Climate Initiative, småbrukare och tjänsteleverantörer längs kaffe värdekedjan få tillgång till den kunskap och instrument de behöver för att mildra effekterna av klimatförändringarna.

PDF image