Mänskliga rättigheter

In brief

Publikationsdatum:
2006-10-17
Språk:
Engelska
Författare:
Marianne Engblom
Beskrivning:
Varför ger Sverige stöd till mänskliga rättigheter? Hur länge har Sverige gett stöd till mänskliga rättigheter? Vad gör Sida för att främja mänskliga rättigheter? Respekt för mänskliga rättigheter innebär att varje människa har rätt till ett värdigt liv. Alla rättigheter är lika värda och universella. De är nära relaterade och beroende av varandra. Allt svenskt utvecklingssamarbete ska utgå från ett rättighetsperspektiv och från fattiga människors perspektiv. Att främja respekt för mänskliga rättigheter är en av Sidas prioriterade uppgifter.

PDF image

Nedladdning:
135,67 KB