Förslag om utvecklingssamarbete med Mali 2001-2002

Publikationsdatum:
2003-10-21
Språk:
Svenska
Författare:
Avdelningen för Afrika
Beskrivning:
Sida har i beslut 1999-12-16 fått i uppdrag av regeringen att inkomma med förslag om utvidgat utvecklingssamarbete med Mali i enlighet med regeringens beslut den 27 maj 1999 om riktlinjer för ökad satsning på Västafrika. Sida har utarbetat ett positionspapper för det regionala utveclingssamarbtet med Västafrika under 2000-2001 som ger en generell vägledning om vilka insatser som Sida prioriterar regionalt och landvis i Västafrika. Detta dokument är en uppföljning av positionspappret där Mali togs upp i ett regionalt sammanhang.

PDF image