BISTÅNDSBAROMETERN

HUMANITÄRT

Publikationsdatum:
2015-08-24
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Biståndsbarometern kompletterar den redovisning av det svenska biståndet som görs i Sidas årsredovisning. Biståndsbarometern lanseras kontinuerligt och varje barometer riktar in sig på ett område inom biståndet. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet från Sverige genom Sida. Analysen täcker 2014 och resultaten rör 2013.

PDF image

Nedladdning:
2,21 MB