Evaluation of the project “Fostering Agricultural Markets Activity” (FARMA) - Final Report

Publikationsdatum:
2015-03-25
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2015:7
Språk:
Engelska
Författare:
Pier Giorgio Ardeni
Beskrivning:
Denna rapport innehåller resultat, slutsatser och rekommendationer från en utvärdering av projektet "Att främja jordbruks Marknader" (FARMA). Sida, som medfinansiär i FARMA, beställde av SIPU att genomföra denna utvärdering för att fastställa resultaten av den nuvarande intervention och bedöma möjligheten för ytterligare insatser inom sektorn för jordbruksstöd till små och medelstora företag.

PDF image