Review of Gender Equality Support in Eastern Europe and the Western Balkans 2001 – 2012 - Final Report

Publikationsdatum:
2014-12-31
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:69
Språk:
Engelska
Författarna:
Dorothy Rosenberg , Sevinc Rende
Beskrivning:
Den översyn av jämställdhets stöd i Östra Europa och västra Balkan 2001 - 2012, presentera resultat och lärdomar från det svenska stöd till jämställdhet mellan könen i de östliga partnerskapsländerna (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina), Ryssland, och länderna på Västbanken länder (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Kosovo och Serbien) under det senaste decenniet. Översynen identifierar nyckelfrågor för framgång och utmaningar från arbetet med kvinnors politiska deltagande, kvinnors ekonomiska egenmakt, Könsrelaterat våld, inklusive människohandel, genomförandet av nationella genus planer och strategier, förutom könsuppdelad statistik.

PDF image