Evaluation of the Embassy of Sweden (Sida)/Gender Links’ Gender Justice and Local Government Programme in Zimbabwe (August 2012 – October 2013) - Final Report

Publikationsdatum:
2014-12-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:56
Språk:
Engelska
Författare:
Sandra Ayoo
Beskrivning:
Utvärdering av Gender Link projekt Gender Justice samt lokalt självstyre i Zimbabwe 2012 -2013 bedömer effektivitet, påverkan, relevans, hållbarhet och effektivitet. Utvärderingen fann att Centres of Excellence (COE) modell som Programmet använder är effektivt och lämpligt att integrera genus i lokalt styre eftersom det visar att COE arbete är självgående i form av utbildning Gender Focal personer och genus Champions inom råden i ett försök att institutionalisera jämställdhetsintegrering. Programmet har utrustat nyckel teknokrater inom råden för att utveckla jämställda handlingsplaner och driva genomförandet inifrån råden. Utvärderingen drar vidare uppmärksamheten på de villkor som främjar replikering av jämställdhetsintegrering närmar sig i kommunerna och till den första omfattande våld mot kvinnor Baseline Study i Zimbabwe, utförd av ministeriet för genus, arbetar med Centres of Excellence program. Rapporten uppmärksammar vidare till bevis som visar ett samband mellan att öka antalet kvinnor i lokala myndigheter med ökad ansvarsskyldighet och lyhördhet för lokala myndigheter i leverans av tjänster. Programmet har motiverat och utmanade råden att fylla köns luckor i sysselsättningen och utse kvinnliga politiker i viktiga tjänsteleveranskommittéer råd. Rapporten noterade dock två områden med låg prestanda i programmet, vilket ökar andelen kvinnor i kommunerna och minskning av nivåerna av könsrelaterat våld i specificerade orter.

PDF image