Evaluation of the Project ‘Phase Two of a Grassroots based Project of the Human Rights Development Initiative on Regional Human Rights Law Clinics’ - Final Report

Publikationsdatum:
2014-12-08
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:58
Språk:
Engelska
Författarna:
Bernt Andersson , Julia Rogers , Ian Christoplos
Beskrivning:
Det övergripande målet med projektet "fas två av en Gräsrots baserat Projekt för mänskligheter utveckling initiativet om Regional Human Rights Law Clinics" var att främja respekten för rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i de stora sjöarna, öst och södra Afrika regioner. Utvärderingen fann att det övergripande målet fortfarande inte uppnås, även om det har skett stora framsteg. Projektet var effektiv i att utbilda mer än den riktade antal advokater, men nådde inte helt upp till målet om 15 fullt fungerande universitets lag kliniker i 11 länder eller etablera ett nätverk bland dem. Projektet var effektiva med att öka tillgången till rättvisa och föra gräsrots oro till regionala forum och, i vissa fall, att påverka samtal om de mänskliga rättigheterna för PLHIV och andra utsatta grupper. Utvärderingen rekommenderar en 6 månaders förlängning av projektet för att genomföra rekommendationerna.

PDF image