Evaluation of the Raoul Wallenberg Institute’s project “Strengthening Human Rights in Myanmar” - Final Report

Publikationsdatum:
2014-12-05
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:49
Språk:
Engelska
Författarna:
Henrik Alffram , Ali Dastgeer
Beskrivning:
Denna halvtidsöversyn ser på det stöd som Raoul Wallenberg-institutet (RWI) har gett till stärkandet av de mänskliga rättigheterna i Myanmar under perioden november 2012 till juni 2014 specifikt det stöd är det som tillhandahålls till förstärkning av Myanmars nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (MNHRC) och dess viktigaste partner. Under partnerskapet mellan RWI och MNHRC har en hög grad av förtroende vuxit fram mellan de två institutionerna och projektet har bidragit till att öka förståelsen för mänskliga rättigheter och den roll som nationella institutioner för mänskliga rättigheter (NHRI) bland både MNHRC kommissionärer och personal. Större engagemang från andra nationella aktörer i processen, och en mer målinriktad och ihållande kapacitet och organisatoriska utvecklingens tillvägagångssätt kommer att säkerställa större effektivitet och hållbarhet RWI: s arbete.

PDF image