Sida’s support to the World Bank Group Trust Funds 2013

Publikationsdatum:
2014-10-27
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
År 2013 utbetalades Sida 1.318 MSEK till 58 förvaltningsfonder som förvaltas av Världsbanksgruppen. Detta gör att WBG de största mottagarna Multi-Bi bidrag från Sida, med en andel på cirka 20 procent av den totala fler Bi stöd. När det gäller bidrag till Världsbankens fonder, Sverige var den 11: e största givaren.

PDF image