Sida’s support to the World Health Organization (WHO) 2013

Publikationsdatum:
2014-10-27
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
WHO är mycket relevant för svenska utvecklingspolitiken som ett resultat av dess signifi delse i utmaningen att förbättra hälsan och minska fattigdomen i världen. År 2013 bidrog Sida till WHO-program med ett totalt belopp om 171 MSEK.

PDF image