Sida’s support to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 2013

Publikationsdatum:
2014-10-27
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
UNRWA tillhandahåller bistånd, skydd och opinionsbildning för nästan 5 miljoner palestinska flyktingar på Västbanken, Gaza, Jordanien, Syrien och Libanon. Under 2013 bidrog Sida med totalt 72 MSEK genom UNRWA som svar på krisen i Syrien och för akut verksamhet på Västbanken och i Gaza. Dessutom ministeriet Utrikesdepartementet (UD) tilldelade kärnstöd till UNRWA för 282 MSEK. Totalt svenska stödet uppgick till 355 miljoner kronor, vilket gör Sverige den totala femte största bidragsgivaren till UNRWA 2013.

PDF image