Sida’s support to United Nations Office for Project Services (UNOPS) 2013

Publikationsdatum:
2014-10-27
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
UNOPS uppdrag är att tjäna människor i nöd genom att stödja FN: Nationer, regeringar och andra partner i hanteringen utveckling projekt och genomför infrastrukturprojekt och upphandlingar på ett hållbart och eff tivt sätt. År 2013 Sida gjorde tio icke-kärn bidrag till UNOPS, totalt ett belopp om 120 MSEK. UNOPS är nu Sidas åttonde största utvecklingspartner i FN-systemet.

PDF image