Sida’s support to United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2013

Publikationsdatum:
2014-10-27
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
UNICEF är en nyckelpartner till Sida i utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd. År 2013 Sida finansieras 31 bidrag genom UNICEF, utbetalning ett sammanlagt belopp om 969 MSEK. Dessutom Sveriges kärnstöd till UNICEF uppgick till 464 MSEK, vilket gör Sverige den tredje största statliga givare i form av återkommande Resurser. Sammantaget var Sverige det femte största statliga givare till UNICEF under 2013.

PDF image