Review of IFC ‘Investment Climate Regulatory Advisory Project’ (ISCRA) in Bosnia and Herzegovina, 2011-2014 - Final Report

Publikationsdatum:
2014-09-03
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:32
Språk:
Engelska
Författarna:
Andrea Spear , Dejan Kavalec
Beskrivning:
Denna rapport bedömer Sveriges 2011-14 stöd för att institutionalisera god praxis inom lagstiftningsreformer på alla tre nivåer av Regeringen i Bosnien och Hercegovina; förbättra investeringsklimatet; och utveckla konkurrenskraftsstrategier för utvalda jordbruksnäringen värdekedjor. Granskningen visade att det stöd, som levereras av International Finance Corporation, bidragit till banbrytande arbete i alla tre områden. Det underlättade nya mind-apparater, större öppenhet och en mer systematisk strategi för regelförenklingar i 11 kommuner, 3 kantoner och flera entitets och nationella myndigheter. Investeringen "eftervård" projekt som i stället ett system för samordnad service av utländska investerare. Den jordbruksnäringen värdekedjan arbete är den första att uppnå en integrerad och strategiskt synsätt i enhet och nationella linjer. Förutsatt stränga villkor är uppfyllda, till IFC: s exitstrategi lämna över regelverk reformverksamhet till en lokal grupp skulle kunna bidra till att säkerställa att den dynamik som kommer att fortsätta.

PDF image