Sida’s Multi-Bi Support 2013

Portfolio Overview Sida June 2014

Publikationsdatum:
2014-08-06
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Sveriges strategi för multilateralt Utvecklingssamarbete (2007) har varit det främsta politiska dokument vägledande Svensk multilateralt stöd. Den Strategin anger att de globala utmaningarna behöver globala lösningar. En målsättning Sveriges multilaterala utvecklings samarbete är att göra en större effekt på bidragen till gemensamma utvecklingsmål såsom Millennium Utvecklingsmålen (MDG). 2013 beslutade den svenska regeringen om nya riktlinjer för resultatstrategier, och 2014 på en ny plattform för utvecklingssamarbete.

PDF image

Nedladdning:
1,59 MB