Mid-Term Review of Sweden’s Support to the Cambodia Development Resource Institute - Final Report

Publikationsdatum:
2014-04-04
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:12
Språk:
Engelska
Författarna:
Ian Christoplos , Karen L. Greene
Beskrivning:
Denna utvärdering av stöd till Kambodja Development Resource Institute (CDRI) bedömer relevansen, effektiviteten av resultaten av CDRI s forskningspolitik i det som är en starkt polariserad politisk miljö. Fynd tyder på att institutet framgångsrikt har styrt en svår kurs, underhålla både självständighet och en konstruktiv dialog med regeringen, som tillsammans har lett till starkt utfall. Kvaliteten på forskningen som produceras är i allmänhet bra och resultaten ytterst relevanta i förhållande till de flesta viktiga frågor som Kambodja idag. CDRI har goda förutsättningar att spela en central roll är att stödja regeringen och internationella partners med reflekterande politik analys som de står inför snabba och potentiellt radikala förändringar i det kambodjanska samhället. CDRI behöver stärka sina åtaganden med det civila samhället och fortsätta att utveckla kontakter med utvecklingsforskare i Kambodja, i regionen och globalt.

PDF image