Cambodia Community Based Adaptation Programme (CCBAP) A mid-term Review - Final Report

Publikationsdatum:
2014-03-31
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Språk:
Engelska
Författarna:
John Carter , Vong Sok
Beskrivning:
I Kambodja Community Based Adaptation Programme (CCBAP) har bidragit till att förbättra samhällsbaserad anpassning och klimattålighet i utsatta samhällen i översvämningar och drough. Den övergripande slutsatsen är att CCBAP har kunnat åstadkomma de flesta (83%) av den planerade verksamheten under två år, men med utfall ännu inte bestämt uppenbar och inte förväntas efter bara två år. Den rekommenderat att CCBAP förlängas åtminstone fram till mitten av 2014 för att möjliggöra en korrekt genomföra minst en cykel av ny projekt.

PDF image