Evaluation of Sida’s Core Support to the Euro- Burma Office (EBO): Promotion of Human Rights and Democracy in the Union Burma/Myanmar - Final Report

Publikationsdatum:
2014-02-17
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:5
Språk:
Engelska
Författarna:
Kevin Kelpin , Henrik Alffram , Ian Christoplos , Jessica Rothman
Beskrivning:
Euron Burma Office (EBO) har sedan 1997 arbetat på att hjälpa den burmesiska demokratirörelsen för att förbereda sig för en övergång till demokrati och för att hålla det internationella samfundet informerade om Burma. Utvärderingen, som har bedömt EBO prestanda under de senaste fem åren, fram till att organisationen har haft en central medlarroll i den pågående fredsprocessen och att det har framgångsrikt stött framväxten av ett pluralistiskt civilt samhälle bland de etniska minoriteterna. Samtidigt hävdar man att EBO skulle vinna på en mer strukturerad under beviljande process, ett starkare engagemang för att utvärdera och lära av resultaten och en starkare och mer permanent närvaro i Burma.

PDF image