Evaluation of the “Capacity Development of Municipal Associations” Programme in Bosnia and Herzegovina (CDMA) - Final Report

Publikationsdatum:
2014-02-14
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:4
Språk:
Engelska
Författare:
Andrea Spear
Beskrivning:
Denna rapport utvärderar Sveriges 2010-13 program för stöd till Bosnien och Hercegovinas Kommun föreningar (AMC) utveckla hållbar kapacitet att tillhandahålla tjänster till medlemmar, förespråka lokala intressen på högre nivåer, och ta över leveransen av donator-finansierade tjänster och produkter när givare exit. Utvärderingen fann att stödet bidragit till att markant starkare AMC synlighet, inflytande och trovärdighet på lokal och högre nivåer. Det kunde ha uppnått mer - särskilt när det gäller hållbar utveckling - om den inte hade hämmats av dålig projektering och ledning, bland andra. Utvärderingen visar på en ordnad avveckling av det nuvarande stödet och, samtidigt, utformningen av en ny, helst Multidonor, program för att starta 2015. Att bygga på vinster hittills, skulle detta understryka utvecklingen av livskraftiga, resultsoriented medlemstjänster, hållbara källor intäkter, högkvalitativ opinionsbildning samt institutionella och stödramen för att bibehålla dem.

PDF image