Sida’s Support to the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Portfolio Overview Sida 2012

Publikationsdatum:
2014-02-07
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
2012 bidrog Sida två gånger till UNHCR med 209 MSEK (betald). Av dessa var 206 MSEK humanitärt bistånd som svar på akuta vädjanden i regionala eller land specifierade flykting och/eller intern förflyttning situationer. 2012 var Irak, Syrien och Mali större mottagare av humanitärt stöd. Volymen av stödet till olika regioner varierar från år till år beroende på akut humanitära behov. Under årens lopp har Afrika och Asien fått mest stöd. UNHCR är en Rent humanitär organisation och allt Sidas stöd till UNHCR: s verksamhet bygger på bedömningar av humanitära behov. Förutom Sidas bidrag, Utrikesdepartementet (UD) allokerar ett årligt svenskt kärnstöd till UNHCR, som uppgick till 613 MSEK under 2012. Därför, den totala svenska bidraget till UNHCR lagt upp till 822 miljoner kronor för 2012.

PDF image