Sida’s Support to UNOPS

Portfolio Overview Sida 2012

Publikationsdatum:
2014-02-07
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Under 2012 gjorde Sida 6 utanför kärn bidrag till FN: s Offi ce för projekttjänster (UNOPS), totalt ett belopp på 241 MSEK. Detta är en betydande ökning från 53,5 Mkr i 2008, vilket visar att UNOPS blir allt mer viktigt för Sida. UNOPS är nu Sidas fi femtedel största utveckling partner i FN-systemet.

PDF image

Nedladdning:
1,44 MB