Evaluation of “Sustainable Livelihood Programme through Community Mobilization and Establishing Knowledge Resource Centre in Mazar-e-Sharif” - Final Report

Publikationsdatum:
2013-12-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:39
Språk:
Engelska
Författarna:
Sarah Gray , Elisabeth Montgomery
Beskrivning:
Detta är en utvärdering av program för hållbar Livelihood (SLP) som stöds av Sida och genomförs av Hand in Hand (HIH) International. Syftet med utvärderingen var att främja lärande och stödja beslutsfattandet till förmån för biståndseffektivitet, hållbarhet och utveckling påverkar afghanska kvinnor, män, pojkar och flickors situation och möjligheter att förverkliga sina rättigheter. Under programperioden hade det ursprungliga målet distrikten ses över och tre element för programmet har uteslutits på grund av de misslyckades med att översätta till den afghanska sammanhanget. Efter nästan 30 månader av genomförandet av programmet kvar på en relativt tidigt skede i processen att ta fram hållbara förändringar på samhällsnivå och effekterna av genomförandet var därför för tidigt att avgöra. Utvärderingen konstaterar att den strategiska visionen av programmet skulle kunna förbättras för att främja utvecklingen av mer inkomstbringande färdigheter gruppmedlemmar till fullskalig entreprenörskap. Utvärderingen konstaterar att SLP har lämnat vissa främmande kapital som har lånats ut till gruppmedlemmarna i två distrikt och att utbildning ges till gruppmedlemmar på varannan månad möten i en mängd olika ämnen. Även utvärderings anges att syften och mål SLP passar väl inom strategin för Sidas och att det särskilda målet att rekrytera 7.500 medlemmar kommer att uppnås i slutet av juni 2013.

PDF image