Evaluation of Sida’s support to Kvinna till Kvinna (KtK) and its programme: “Palestinian women seek greater power and influence to organise for democratic state building” 2011-2013 - Final Report

Publikationsdatum:
2013-12-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:40
Språk:
Engelska
Författarna:
Henrik Brade Johansen , Maisa Shqueir
Beskrivning:
Utvärderingen bedöms i vilken utsträckning projektets mål och dess huvudsakliga syfte har uppnåtts och i vilken grad aktiviteter har bidragit till denna framgång. Det har också lämnat rekommendationer, information och lärdomar för att kunna tjäna som underlag för beslut om framtida Sida stöd till KtK program i Västbanken och Gaza och även att ligga till grund för KtK i utformningen av kommande program fas 2014-2017 för att ytterligare förbättra om kvinnors rättigheter.

PDF image