Proyecto Fortalecimiento Democrático de las Organizaciones Políticas de Bolivia, PNUD – Embajada de Suecia Informe final

Publikationsdatum:
2013-12-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:41
Språk:
Spanska
Författarna:
Francesca Jessup , Elisabeth Hayek-Weinmann , Roberto Laserna
Beskrivning:
Projektet stärka demokratiska politiska organisationer i Bolivia genomförs av UNDP med ekonomiskt stöd från den svenska ambassaden i La Paz , och syftet har främja demokratiska institutionalisering av bolivianska politiska organisationer som ett sätt att förnya och stärka ett representativt partisystem , deltagande och plural. I slutet av 2012 en extern utvärdering av projektet genomfördes . En slutsats av projektet för åren 2014-2015 bedömning valår i Bolivia fortsatte , med hänsyn svarar många av de slutsatser och rekommendationer från utvärderingen . Bland fynden betonade att projektet är mycket relevant i samband med en låg nivå av trovärdighet politiska organisationer , de reformer som infördes av den nya Mångnationella staten konstitution , en polarisering i politisk diskurs och en ökad social oro . Konceptualisering , utformning och förvaltning modellen är förenlig med den Byggnaden behöver politiska organisationer och partisystem . Det anges att de objektiva kriterier för valet av politiska organisationer , har bidragit till den opartiskhet . Åtgärder har logik till förväntade förändringar i den interna demokratisering och institutionsuppbyggnad , men hållbarheten institutionella förändringar och effekter till partisystemet , begränsas av avsaknaden av ett regelverk . Bland rekommendationerna nämner rapporten som bör höjas för att stärka opinionsbildning och en informerad befolkning med liknande värden för en demokratisk kultur , exempel genom införande av opinionsbildare med tonvikt på media , och de bör fortsätta arbetet med att bygga utrymmen och interparty utbyta analyser av aktuella frågor och presentation av sektorsprogram för parterna . Dessutom rekommenderade indikatorer som effekt / påverkan är konstruerad för att bedöma exakt de resultat som uppnåtts i de aspekter som rör partiledningen , territoriell organisation , redovisning av partiidentitet, politiskt inflytande , delaktighet kvinnor , ungdomar och inhemsk politisk kommunikation ) . I utvärderingsrapporten för projektet är uppbyggt på en kort beskrivning av den metod och metodverktyg som används för att bearbeta och analysera information , aspekter av land sammanhang anses vara mer relevant , analysområdensom prioriteras av behörighetsreglerna är den analys av koncept och projektering , Relevans , Prestanda ( effektiviteten ) och hållbarhet , och slutligen de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna .

PDF image