Innovation for growth - Evaluation summary: Support to Innovation Systems and Clusters within Sida’s Research Cooperation

Publikationsdatum:
2013-12-04
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Sida arbetar på uppdrag av den svenska riksdagen och regeringen till minska fattigdomen i världen, en uppgift som kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer länder i Afrika, Asien, Europa Sverige och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin egen utveckling. Sida ger resurser och utvecklar kunskap, färdigheter och kompetens.

PDF image