Sida’s Portfolio within Democracy, Human Rights and Public Administration in 2012

Portfolio Overview Sida 2013

Publikationsdatum:
2013-11-29
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Demokrati och mänskliga rättigheter är en av de tre tematiska prioriteringar i det svenska utvecklingssamarbetet som samt en sektor. Sidas arbete inom området styrs av The Policy för demokratisk utveckling och mänskliga Rättigheter i svenskt utvecklingssamarbete, 2010-2014. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och landkategorier under 2012.

PDF image