Sida’s Portfolio within Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2012

Portfolio Overview Sida 2013

Publikationsdatum:
2013-11-29
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Fattigdom och hunger är nära sammankopplade. Det beräknas att 870 miljoner människor fortfarande lider av hunger och svält i världen. Att utrota extrem hunger och fattigdom är millenniemål nr 1 och en hög prioritet på både internationella och svenska agendan utvecklingen. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.

PDF image