Sida’s Portfolio within Education 2012

Portfolio Overview Sida 2013

Publikationsdatum:
2013-11-29
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Rätten till utbildning är erkänd som en universell mänsklig rättighet. Det primära målet för Sidas undervisningssektorn utvecklingssamarbetet är att främja rätten till utbildning av god kvalitet för alla, i linje med millenniemål Mål 2: Grundläggande utbildning, de MDG3 målet att avskaffa könsskillnader i primär och gymnasieutbildning, samt den internationellt överenskomna "Utbildning för alla" mål. denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.

PDF image