Sida’s Portfolio within Market Development 2012

Portfolio Overview Sida 2013

Publikationsdatum:
2013-11-29
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Det behövs ekonomiska tillväxten för att minska fattigdomen. Men tillväxt i sig är inte tillräckligt, ekonomisk utveckling måste gynna de fattiga. Sida främjar marknadsutveckling genom stöd till den privata sektorns utveckling, Handel och finansiella system. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.

PDF image