Sida’s Portfolio within Health 2012

Portfolio Overview Sida 2013

Publikationsdatum:
2013-11-29
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Hälso Portföljen utgör 10% av Sidas totala utbetalningar. De flesta av de hälso utvecklingsarbete är inriktad på att uppnå millenniemål 4 att minska barnadödligheten och 5 för att förbättra mödravård. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.

PDF image