Évaluation du Programme d’Appui aux Initiatives du Reso Climat Mali pour 1’Adaptation aux Changements Climatiques (PAIRCC) 2009-2012 - Rapport Final

Publikationsdatum:
2013-11-05
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:32
Språk:
Franska
Författarna:
Jérôme Gouzou , Bala Sanou
Beskrivning:
Rapporten presenterar resultaten av utvärderingen av programmet d'Appui aux initiativ du Reso Climat Mali Häll l'Adaptation AUX när Climatiques (PAIRCC) 2009-2012 finansieras av Sida/The Sveriges ambassad i Mali. Det övergripande målet för den programmet är att öka motståndskraften i de fattigaste och mest sårbara för effekterna av klimatförändringar i Mali. Denna utvärdering visar att programmet har gett blandade resultat. Å ena sidan, Reso Climat Mali förmåga att påverka offentliga politik och klimat förändring anpassningsstrategier malisk statens är särskilt imponerande. Det också fyller en viktig funktion genom ett utrymme för dialog och pool av färdigheter för att landets myndigheter och företrädare för det internationella samfundet i Mali. Utvärderarna kunde identifiera betydande effekter när det gäller anpassning till klimatförändringar, som också speglar den utveckling av processer för social förändring som öppnar betydande perspektiv för landsbygdsbefolkningen hållbar återhämtningsförmåga. Men programmet lider av bristande förståelse och systematisk användning av strategisk planering verktyg. Detta återspeglas i svagheterna i dess projektdokument, av de flesta av Reso Climat Malis medlemmar oförmåga att belysa kvaliteten i den arbete på marken och av avsaknaden av strategiska dokument på metoder som ändå är centrala för deras arbete. Dessa brister påverkar den totala prestandan för programmet.

PDF image