Evaluación del “Programa Liderazgo Joven Construyendo Democracia” Julio 2010 – Diciembre 2012 - Informe final

Publikationsdatum:
2013-09-02
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:25
Språk:
Spanska
Författarna:
Annica Holmberg , Irma Otzoy
Beskrivning:
Denna resultatinriktade utvärdering bedömer Sida-finansierat program Liderazgo Joven Construyendo Democracia 2010-2013, från ett rättighetsperspektiv. Ynglingen ledarskapsprogram inriktat dels på unga kvinnor som ledare och den inhemska ungdomar som syftar till att stärka engagemanget för unga kvinnor och män i sociala och politiska processer på lokal nivå. Den Programmet bedöms vara ett relevant bidrag till den lokala demokratiska utveckling och till ökad ungdomars delaktighet. Den Deltagarna uppskattade initiativet och är nu mer motiverade att delta i lokala sociala och politiska livet. hållbarheten av programmet visar att bero mycket på individuell egenmakt, en starkare inriktning på kollektiva åtgärder skulle ha varit strategiskt. Ett närmare samarbete med kvinno-och ursprungsbefolkningarnas organisationer skulle också ha berikat utvecklingen av programmet.

PDF image