Guidelines for Application

Publikationsdatum:
2013-05-24
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Detta dokument innehåller riktlinjer för att lämna in en fullständig ansökan om stöd från Sida för ett offentlig-privat Development Partnership (PPDP).

PDF image

Nedladdning:
130,55 KB