A Swedish Eastern Europe Regional Strategy – A Strategic Review - Final Report

Publikationsdatum:
2013-01-31
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:14
Språk:
Engelska
Författare:
Krister Eduards
Beskrivning:
Denna strategiska översyn är en ingång till ett svenskt Östeuropa Regional strategi 2014-2020, som kommer att ersätta fyra bilaterala strategier. Målen för Sveriges reformering samarbete med länderna i Östeuropa är stärkt demokrati, precis och hållbar utveckling och tillnärmning till EU och europeiska värderingar. Den granskning rekommenderar två skikt strategi, omfattar regionala och bilaterala insatser. Mål på regional nivå bör vara mer generell än bilaterala sådana, som behöva variera mellan länderna. Kopplingar mellan de två nivåerna behövs. Sverige kan komplettera EU genom att finansiera andra frågor som EU inte, genom att lägga till stöd för gemensamma ändamål, eller genom att initiera eller bryggfinansiering ändamål att EU kan vidta upp senare. Frågor som skall behandlas innefattar korruption, mänskliga rättigheter och jämställdhet, det civila samhället, media, marknadsutveckling, miljöutveckling och vissa regionala utmaningar.

PDF image