Reality Check Bangladesh 2010

Listening to Poor People’s Realities about Primary Healthcare and Primary Education – Year 4

Publikationsdatum:
2012-05-16
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Reality Check Bangladesh är ett initiativ av Sida och den svenska ambassaden i Bangladesh, där den först introducerades 2007. Reality Check-metoden är en longitudinell studie och den förväntas spåra förändringar och människors uppfattningar och erfarenhet av dessa förändringar med avseende på hälsa och utbildning. Detta är den årliga rapport som redovisar resultaten av det fjärde året samt konsekvenser för politikens engagemang i fredsbyggande processer i södra Sudan

PDF image

Nedladdning:
1,46 MB