Development loans and guarantees

New finance instruments at Sida

Publikationsdatum:
2012-04-20
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Sverige har lanserat ett nytt instrument för obunden och flexibel finansiering - Utveckling lån och garantier. Detta kommer att bidra till att minska fattigdomen i de utvecklingsländer som är i behov av investeringar i områden såsom infrastruktur, miljö och klimat. Detta är också goda nyheter för utveckling av lokala finansiella marknader.

PDF image

Nedladdning:
861,2 KB