Evaluation of the Life and Peace Institute – LPI - Final Report

Publikationsdatum:
2012-03-01
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2012:20
Språk:
Engelska
Författarna:
Finn Skadkaer Pedersen , Andre Kahlmeyer , Pontus Modéer
Beskrivning:
Den halvtidsutvärdering av Life and Peace-institutets (LPI) Sida-finansierade program för 2010 - 2012 var de viktigaste målen att ligga till grund för Sidas och LPI:s gemensamma bedömning av relevans och effektivitet i programmet. Utvärderingen omfattade LPI:s konfliktomvandlingsarbete i Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Somalia och Sudan.

PDF image