Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

Case Study Report Indonesia

Publikationsdatum:
2010-12-01
Serie:
UTV Working Paper
Serienummer:
2010:15
Språk:
Engelska
Författarna:
Tasneem Mowjee , Jane Keylock
Beskrivning:
Denna fallstudie framställdes som en del av utvärderingen av Sidas humanitära bistånd (2010:4). Den fokuserar på att bedöma Sidas finansiering och arbete i Indonesien och försök att dra lärdom av detta för att informera framtida humanitära strategin och programmering.

PDF image